1997 20 .

1997 2001 .. :

 

bullet

20

bullet

23

bullet

15

bullet

8

bullet

1999

:

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

 

1999-2000

 kubok.jpg (89034 bytes)

 kubok3.jpg (77510 bytes)

       :

,

,

,

      ,

- ,